Redaktor

Azərbaycan mətnləri ilə işləmək üçün faydalı alətlər.

Korrektor

Lüğətlərdə və Vikipediyada mətndən sözləri tapmağa kömək edir.

Təkrarlıq

Mətndə təkrarlanan sözləri tapır.

Tezlik

Mətndə istifadə olunan sözlərin tezlik xəritəsi.