İstilik miqdarı

Cisimlər arasında istilik vermə ilə baş verən daxili enerjinin dəyişmə prosesi istilik miqdarı adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə edilir.

İstilik miqdarı - istilik mübadiləsi zamanı cismin aldığı və ya verdiyi enerjidir.

İstilik miqdarı "Q" hərfi ilə işarə olunur.

Vahidi: [Q] =1C (bir Coul)