Əşya

Əşyahüquqda xarici (maddi) aləmin təbiətdə təbii vəziyyətdə olan, yaxud insan tərəfindən yaradılan predmeti. Əşya əmlak hüquq münasibətlərinin əsasıdır. Mülki hüquqda pullar və qiymətli kağızlar da əşya hesab olunur.

Müxtəlif əsaslara görə əşya aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

  1. cinsi əlamətləri ilə fərdi – müəyyən əlamətlərinə görə müəyyən edilən əşyalar;
  2. bölünən və bölünməz əşyalar;
  3. istehlak olunan və olunmayan əşyalar.