Ağal

Ağal — Yakut və Altay mifologiyasında ruh çağırma mərasimi. Məşhur olaraq istifadə edilən iki mənası vardır:

  1. Bir hörmət sözüdür. "Aal" formasıyla yakutcada keçər. Ruhların, müqəddəs mifoloji varlıqların, Tanrıların adlarının qarşısında bir hörmət ifadəsi olaraq iştirak edər. Eynilə "Həzrəti (Hz.)" sözünün daşıdığı kimi bir mənası vardır. Məs: Aal Luuk Mas (Ağal Ulu Ağac).
  2. Xüsusilə ataların ruhlarının kömək etməsi üçün bəzi rituallarla çağrılmasıdır. Yakut ənənəsində geniş bir tətbiq edilir. O biri aləmlə əlaqə qurmaq anlayışı, insanların daim marağına səbəb olmuşdur, çünki naməlumluq daim maraq oyandırır. Bundan əlavə müasir cəmiyyətlərdə, hətta özlərini elita olaraq görən siniflərdə belə ruh çağırma proseslərinin tətbiq edilməsi diqqət çəkicidir. Lakin primitiv cəmiyyətlərdə dini bir ayin olaraq görülən Ağal ilə bu tip hərəkətlərin bir-birindən fərqli cəhətləri olduğu qətidir.

Etimologiya[redaktə | mənbəni redaktə et]

(Ağ/Ak) kökü. Ağmak, axmaq, bəyazlamaq, işıldamaq, yüksəlmək, yuxarı çıxmaq və ya aşağı enmək kimi mənalar daşıyar. Ağalbay sözü, hörmətli deməkdir.

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mifologiya ilə əlaqədar olan bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.