Aksiom

Aksiom [yun. axioma – qəbul edilmiş müddəa, axioo – layiq bilirəm] mənasını verir.

  • Riyaziyyatda sübutsuz qəbul edilən fikir;
  • Ümumiyyətlə, məcazi mənada dəlilə, sübuta ehtiyacı olmayan həqiqət;
  • İsbatsız qəbul edilən düşüncə, fikir;
  • Müəyyən nəzəriyyənin deduktiv quruluşunda sübut edilməyən, lakin həmin nəzəriyyənin digər təkliflərinin sübutunun çıxış nöqtəsi, əsası kimi qəbul olunan nəzəri təklif. Aksiom kimi, adətən, nəzərdən keçirilən nəzəriyyənin elə təklifləri götürülür ki, bunların düzgünlüyü artıq məlumdur, yaxud həmin nəzəriyyə daxilində düzgün sayıla bilər;
  • Təsdiqə, sübuta ehtiyacı olmayan fikir və ya müddəa.
  • “Aksiom” terminini ilk dəfə Aristotel işlətmişdir.

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

  • Əliquliyev R.M., Şükürlü S.F., Kazımova S.İ., Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2009. 201 s.

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]