Amasiya

  • Amasiya (kənd) —  İrəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında, indi Sərdarabad (Oktemberyan) rayonunda kənd.
  • Amasiya (Ağbaba)Amasiya rayonununda kənd və eyni adlı rayonun mərkəzi.
  • Amasiya rayonu — Qərbi Azərbaycannın (indiki Ermənistan) Ağbaba mahalı ərazisində rayon.
  • Amasya ili — Türkiyədə il. Qara dəniz regionunda yerləşir.
  • Amasya — Qaradəniz Bölgəsində Türkiyənin Amasya ilinin inzibati mərkəzi.
  • Amasya sülh müqaviləsi — Səfəvi dövləti ilə Osmanlı imperatorluğu arasında sülh müqaviləsi.
  • Amasyalı Bəyazid Paşa — Osmanlı sultanlığının Fetret döründə, 1413-cü ildə Sultan I Mehmed səltənətində sədrəzəm.
  • Amasiya (qitə) — 20 milyon il sonra reallaşması gözlənilən bir superqitə.