Armatur

  • Armatur (boru) — Boru xətlərində işçi mühitin tənzimlənməsinə xidmət edir.
  • Armatur (tikinti) — Tikintidə istifadə olunan dəmir-beton materilının əsas tərkib hissəsdir.