Asiya çəyirtkəsi

Köçəri çəyirtkə[1] (lat. Locusta migratoria) və ya Asiya çəyirtkəsi[2] — əsl çəyirtkələr (Acrididae) fəsiləsindən düzqanadlılar növləri.

Köçəri çəyirtkə
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Köçəri çəyirtkə
Beynəlxalq elmi adı

Tarla, bağ, bağ, meşə, tərəvəz, bostan, giləmeyvə və müxtəlif texniki bitkilərə zərər verir. Qarışıq forma 300 kilometrə qədər miqrasiya edir. Aralıq Avropa, Asiya, Afrikanın geniş ərazilərini əhatə edir. Bu sahədə növ 7 alt növ təşkil edir.

 1. Стриганова Б. Р., Захаров А. А. Пятиязычный словарь названий животных: Насекомые (латинский-русский-английский-немецкий-французский) / Под ред. д-ра биол. наук, проф. Б. Р. Стригановой. — М.: РУССО, 2000. — С. 30. — 1060 экз. — ISBN 5-88721-162-8.
 2. Энциклопедический словарь. 2009. азиатская саранча.

Əlavə ədəbiyyat

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 • Бей-Биенко, Григорий Яковлевич. Руководство по учету саранчовых. Л.: Упр. Службы учета Гос. ОБВ Наркозема СССР. 1932.
 • Бей-Биенко, Григорий Яковлевич, Мищенко, Лев Леонидович. Саранчовые фауны СССР и сопредельных стран. Определители по фауне СССР, № 38, ч. 1, 2. М. Л.: Изд-во АН СССР. 1951.
 • Долженко, Виктор Иванович. Вредные саранчовые: биология, средства и технология борьбы. СПб.: ВИЗР. 2003. ISBN 5-93717-021-0.
 • Долженко В. И., Наумович О. Н., Никулин А. А. Средства и технологии борьбы с вредными саранчовыми: Методические указания. М.: Росинформагротех. 2004.
 • Столяров, Марк Владимирович. Стратегия и тактика борьбы со стадными саранчовыми // Защита и карантин растений. 2000. № 10. С. 17-19.
 • Мищенко, Лев Леонидович. Саранчовые (Catantopinae). Фауна СССР. Насекомые прямокрылые. Т. 4, вып. 2. Л.: Изд-во АН СССР. 1952.
 • Лачининский А. В., Сергеев М. Г., Чильдебаев М. К. и др. Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий. Ларами: Международ. ассоц. прикл. акридологии и ун-т Вайоминга. 2002.
 • Сергеев М. Г. Закономерности распространения прямокрылых насекомых Северной Азии. Наука. Сиб. отд-ние. 1986.
 • Цыпленков, Евгений Павлович. Вредные саранчовые насекомые в СССР. Л.: Колос. Ленингр. отд-ние. 1970.
 • Цыпленков, Евгений Павлович. Миграции азиатской саранчи и их зависимость от температурных и других условий среды: Автореферат дис. … канд. с.-х. наук / Всесоюз. ордена Ленина акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. — Л., 1953. — 20 с.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]