Asiya tarakanı

Asiya Tarakanı (Periplaneta australasia) — Bədən rəngi qırmızımtı qəhvəyidən tünd qəhvəyi və ya qaraya qədər dəyişən bu növdə qanadlar yaxşı inkişaf etmiş, pronotum tünd qəhvəyi rəngdə olub kənarları diqqətə çarpacaq dərəcədə açıq sarı rəngdə bir lentlə çevrili olur, bu zolağın qalınlığı dəyişə bilər, ön qanadların qaidə qisimində açıq sarı rəngdə bir xətt olur, dişilərdə abdomenin sonunda və alt tərəfində, yanında uzunlamasına yarığa bənzər bir xətt var. Yetişkilər 21–34 mm boyunda olur.

Asiya tarakanı
Elmi təsnifat
XƏTA: latin parametri doldurulmayıb.
Beynəlxalq elmi adı
XƏTA HAQQINDA MƏLUMAT
Bu parametr doldurulmayıb: latin
 • Беляков В.Д., Яфаев Р. Х. Эпидемиология: М.,Москва,

1989, 414с.

 • Белозеров Е. С., Иоанниди Е.А. Курс эпидемиологии: АПП "Джангар", 2005, 136с.
 • Васильев К., Шляхов Э. Методы исследования в эпиде- миологии: Картя Молдовеняска, 1971, 186с.
 • Зуева Л.П., Яфаев Р. Х. Эпидемиология: Санкт-Петер- бург, Фолиант, 2006, 716с.
 • Клименко Е.П., Попов В.П. Эпидемиологический анализ: М., Медицина, 1983, 192с.
 • Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. Инфекцион- ные болезни и эпидемиология: М., Москва, 2006, 810с.
 • Попов В.Ф. Руководство по эпидемиологическому ана- лизу: М., Медицина, 1973, 216с.
 • Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпиде- миология: Изд-во Медиа Сфера, Москва, 1998, 346с.
 • Черкасский Б.Л., Амиреев С.А., Кноп А.Г. Эпидемио- логический надзор за зоонозами: Изд-во "Наука", Алма-Ата,

1988, 148с.

 • Шкарин В. В., Шафеев М.Ш. Дезинфектология: Изд-во

НГМА, Нижний Новгород, 2003, 358с.

 • Ющук Н.Д. Эпидемиология: М., Москва, 1998, 336с.
 • Ющук Н.Д., Мартынов Ю. В. Краткий курс эпидеми- ологии: М., Москва, 2005, 196с.
 • Ягодинский В., Рейнару И. Элементы эпидемиоло- гического надзора: Таллин "Валгус", 1987, 272с.
 • Бронштейн А. М., Токмалаев А. К. Паразитарные болезни человека: протозоозы и гельминтозы // РУДН, 2004, с. 207.
 • Никитин А.Ф., Жоголев Д. Т., Захаркив Ю.Ф., Мокро- усов В. Н. Лабораторная диагностика паразитарных болезней

// Медицинские технологии. М., Интермедика, 1998, т. 1, с. 327–388