Atmosfer təbəqələri

Atmosfer təbəqələri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yüksəklikdən asılı olaraq temperaturun dəyişmə xarakterinə görə atmosfer 5 əsas təbəqəyə ayrılır:

  1. Troposfer
  2. Stratosfer
  3. Mezosfer
  4. Termosfer
  5. Ekzosfer.

Yer səthindən polyar en dairələrində 8-10km, tropiklərdə 15-18km yüksəkliyə qədər atmosferin yerüstü təbəqəsidir.

Bu qat troposferdən sonrakı qat olub 50-55km yüksəkliyə qədər yayılır.

Stratosferdən sonrakı təbəqədir, onun yuxarı sərhəddi 80- 0km- də yerləşir.

Bu təbəqənin yuxarı sərhəddi 800km-ə qədər davam edir.

Başqa sözlə səpilmə sferası atmosferin fövqəladə seyrək xarici təbəqəsi olub hidrogen və helium kimi daha yüngül atmosfer qazlarından ibarətdir. [1]

  1. Ю.И.Чирков. Основы агрометеорологии. Л., 1982, с. 23