Burdalaq

Burdalaq - İrəvan xanlığının Gərnibasar mahalında kənd adı. 1728-ci ilə aid mənbədə qeyd olunmuşdur[1][2] 1828-1832-ci illərdə Azərbaycan türklərindən ibarət əhalisi qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. 1728-ci ilə aid mənbədən məlumdur[3][4] Ehtimal ki, Burdalan təhrifdir. Türkmənlərdə Yersari türk tayfasının üç qolundan (Burdalan, Kərki və Çarcu) [5][6]biri olan Burdalan elinin adındandır.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Зелинский С.П. Экономический быт государственных крестьян Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии. «Материалы для изучения экономического быта гос. Крестьян Закавказского края», том IV, 1886.
  2. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 1993.
  3. Гусейнзаде А. К этимологии топонима Кушчу. «Советская тюркология», 1971, № 6.
  4. Başbakanlik Arvisi. Qapu tahrir defterleri, № 808. 1728-ye tarihi. Revan eyaleti Defteri.
  5. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. «Живая старина», вып. 3-4. Спб. 1896.
  6. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР. М.-Л., 1941.