Cisim

Cisim — canlı və cansız təbiətə aid olan bütün əşyaların ümumi adı.

Təbiətdə olan daş, qaya, ağac, göl, insanheyvan bədəni, su damcısı, daş, qələm və s. müxtəlif cisimlərdir. Lakin bu cisimlərin bəzilərini insan düzəldir. Bəzi cisimlər isə heç kəs tərəfindən düzəldilmir. Bunlar təbiət cisimləridir.

Təbiətdə maddə dörd: bərk, maye, qazplazma halında olur. Daş, dəmir, buz və s. maddənin bərk halıdır. Qaz halına misal havanı, təbii qazı, oksigeni və s. misal göstərmək olar. Alov qığılcımı və s. madddənin plazma halına aiddir.[1]