Dağ-çəmən bozqır torpaqları

Dağ-çəmən bozqır torpaqları — bu torpaqlar müstəqil tip olub, dağların subalp qurşağında, dəniz səviyyəsindən 1900-2100 (2200) m hündürlüklərdə formalaşmışdır[1].

Yayıldığı ərazilər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycanda Böyük Qafqaz dağlarının şərq hissəsində, Qarabağ vulkanik yaylasında, Zəngəzur və Qarabağ silsilələrində, Talış dağ sistemində yayılmışdır. Subalp qurşağında qaramtıl dağ-çəmən torpaqları ilə komplekslilik yaradan bu torpaqlar mürəkkəb mozaikalar yaradır.

İqlimi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Dağ-çəmən bozqır torpaqların yayıldığı ərazilərin iqlim şəraitində quraqlıq əlamətləri özünü göstərir. Orta illik temperatur mezofil subalp çəmənlərin göstəricilərindən yüksəkdir. Orta illik yağıntıların miqdarı 475-550 mm olub, rütubətlənmə əmsalı 0,7-1,12 təşkil edir.

Bitki örtüyü[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bitki örtüyü çəmən bozqırlardan və müxtəlif otlu taxılkimilər fitosenozlarından (əsasən ala topal, şırımlı topal, Qafqaz nazikbaldırı və s.) ibarətdir. Ot bitkilərinin məhsuldarlığı subalp çəmənlərində olduğundan xeyli aşağıdır.

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. İ.Ə.Quliyev. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. Bakı: 2014. 235 s.