Diaphoretickes

Diaphoretickes kollajı

Diaphoretickes — Tərkibində 400.000-dən çox növ olan diaphoretickes eukaryotik krallığın ən böyük və ən rəngli qruplarından biridir. Fotosintetik biokütlənin böyük bir hissəsini təşkil edən bu canlılar dənizlərdən şirin sulara və quruda hər cür mühitdə həyatlarını davam etdirirlər. Diaforetiklər biomüxtəlifliyin və təkamül tarixinin dərinliyini anlamaqda əsas rol oynayır.[1]

Diaphoretickes üzvləri geniş hüceyrə strukturları və funksiyalarını təqdim edirlər. Ümumi xüsusiyyətlərdən bəziləri bunlardır:

  • Nüvə:Onlar öz DNT-lərini nüvədə saxlayan eukaryotik orqanizmlərdir.
  • Hüceyrə membranı:Onlar fosfolipid ikiqatlı və müxtəlif zülallardan ibarət hüceyrə membranlarına malikdirlər.
  • Orqanellər:Onların tərkibində mitoxondriya, xloroplastlar və endoplazmatik retikulum kimi müxtəlif orqanoidlər var.
  • Çoxalma:Həm cinsi, həm də aseksual çoxalma üsulları ilə çoxala bilərlər.

Diaforetiklərin üzvləri fotosintez, qida qəbulu və hərəkət kimi əsas bioloji funksiyaları da müxtəlif yollarla yerinə yetirirlər. Fotosintetik növlər günəş enerjisindən istifadə edərək qeyri-üzvi molekullardan üzvi molekulları sintez edir. Qida ala bilməyən növlər digər canlılardan qida alaraq həyatlarını davam etdirirlər. Hərəkətli növlər flagella, kirpiklər və ya flagella kimi strukturlardan istifadə edərək hərəkət edir.[2][3]

Diaphoretickes beş əsas qrupa bölünür: Archaeplastida, SAR, Haptista, CryptistaHemimastigophora Diaforetik üzvləri morfoloji, biokimyəvimolekulyar məlumatlar əsasında təsnif edilir. Yeni araşdırmalar bu qruplar arasındakı əlaqələri daha yaxşı anlamağa kömək edir. Diaforetiklər biomüxtəlifliyin və təkamül tarixinin qorunmasında mühüm rol oynayır. Fotosintetik növlər atmosferdəki oksigen səviyyəsini saxlayır və iqlim dəyişikliyinin qarşısını alır. Bir çox Diaphoretickes növləri dəniz və şirin su ekosistemlərində vacib qida mənbələridir. Bundan əlavə, bəzi Diaphoretickes növləri tibbbiotexnologiyada da istifadə olunur.[4][5]

  1. Cavalier-Smith, T.(2013). Protist phylogeny and the high-level classification of Protozoa. European Journal of Protistology,49(2),111–148. səh. 112.
  2. Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C. A., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H.,…& Matsudaira, P.(2004). Molecular cell biology (5th ed.). New York:W. H. Freeman and Company. səh. 480–485.
  3. Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2008). Biology (8th ed.). New York: Pearson Benjamin Cummings. səh. 120–125.
  4. Cavalier-Smith, T. (2013). Protist phylogeny and the high-level classification of Protozoa. European Journal of Protistology, 49(2), 111–148. səh. 113–118.
  5. Gaston, K. J., & Spicer, J. I. (2004). Biodiversity: An introduction (2nd ed.). Oxford: Blackwell Science. səh. 54–55.