Effuziya

Effuziya — püskürmə ilə əlaqədar olaraq vulkanın yer səthindən çıxmasına deyilir.

1984-cü ildə Mauno Loa ərazisində püskürmüş vulkanın meydana çıxması

Effuziyanın növləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Effuziyanın 3 növü mövcuddur: lateral, subterminal və terminal. Səthə yayılan lava effuziv süxurlar və örtük əmələ gətirir.[1]

Effuziv kompleks

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Effuziv kompleks hər hansı bir regionda müəy­yən vaxt kəsimində vulka­nizm nəticəsində əmələ gələn effuziv və piroklastik əmələ­gəl­mələrin məcmusudur. Effuziv kompleksdə böyük fasi­lələr olmur və maqmatik ocaq fəaliyyəti məh­sullarının maddi tərkibinin qanunauyğun inki­şafı müşahidə edilmir. Effuziv kompleks tərkibinə, başlıca olaraq, örtüklər şəkilində yatan effuziv və piroklastik süxurlar və yerüstü vulkan apparatları və kök sistemləri, onlarla əlaqədar olan hidrotermal fəaliyyət və mineral­­laşma daxildir. Hal-hazırda bir çox geoloqlar həmçinin boğaz və subvulkanik fatsiyalarını da effuziv kompleksə aid edirlər.

  1. Effuziyanın növləri Arxivləşdirilib 2023-07-08 at the Wayback Machine
  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press, 2006.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]