Etüd

  • Etüd — təsviri incəsənətdə gələcək əsərin hazırlıq eskizi.
  • Etüd — musiqi əsəri.
  • Etüd — şahmat kompozisiyalarından biri.
  • Etüd — teatr pedaqogikasında aktyorluq texnikasının təkmilləşdirilməsi üçün istifadə edilən məşq.
  • Etüd — rol oyununun emosional tədrisi.
  • Etüd — sovet fotoaparatı.
  • Etüd — sovet diaproyektoru.