Formalin

Formalin — formaldehidin metanol ilə stabilləşmiş sulu məhluludur (metanal).


Əsas məlumatlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Formalinin ən çox yayılmış 40% formaldehid, 8% metil spirti və 52% su ehtiva edən formasıdır. Formaldehidin mənbəyi, dezinfeksiyaedici və dezodorant maddələr, anatomik preparatların qorunması və dərinin aşılanması üçün mayelərdir. Qıcıqlandırıcı və zəhərlidir.

Texniki formalin FM GOST 1625-2016 markalı "Texniki. Formalin. Texniki şərtlər" [1] – formaldehidin su-metanol məhlulu – rəngsiz şəffaf mayedir. Saxlama zamanı 40°C-dən çox olmayan bir temperaturda həll olunan bulanma və ya ağ çöküntü əmələ gəlməsinə məqbuldur. Belə məhlul 37 % formaldehid ehtiva edir və stabilləşdirici metanolun miqdarından asılı olaraq təxminən 1,1 q/sm³ sıxlığa malikdir.

Tətbiqi[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sintetik qatranlar, sintetik kauçuk, səthi-aktiv maddələr (SAM), çoxatomlu spirtlər, formallar və digər metilen törəmələrinin istehsalında istifadə olunur. Geniş istifadə olunur:

  • - kağız sənayesində kağızın gücünü və keyfiyyətini artırmaq üçün;
  • - dəri emalatxanasında - dəri aşılamaq üçün;
  • - toxuculuq sənayesində - məhsulların sarsıdılma və büzülməyə qarşı müqavimətini artırmaq üçün;
  • - kənd təsərrüfatında - toxumların və kök bitkilərinin müalicəsi, torpağın və heyvandarlıq binalarının dezinfeksiyası üçün;
  • - tibbdə - dezinfeksiyaedici kimi.
  • - Formalin zülalları laxtalandırır və parçalanmasının qarşısını alır. Bu səbəbdən, kinofilm lentlərinin istehsalında jelatinin aşılanması, anatomik və zooloji nəm preparatlarının qorunması üçün istifadə olunur, balzamlaşdırma üçün, mikroskopda fiksatör və antiseptik olaraq istifadə olunur. İnaktiv peyvəndlərin istehsalında bakteriya və virusları təsirsiz hala gətirmək üçün geniş istifadə olunur.
  • - Fenol-formaldehid oligomerlərinin istehsalı üçün istifadə olunur.

Qablaşdırılması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Texniki formalin, məhsulun keyfiyyətinin 10-25 °C temperaturda qorunmasını təmin edən materiallardan hazırlanmış qızdırılan qablarda saxlanılır. İstehsalçının qablaşdırmasında isə - 10-25° C temperaturda qızdırılan anbarlarda saxlanılır. Zəmanət müddəti istehsal olunduğu tarixindən sonra 3 aydır.

Daşınması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tutumu 200 dm³-ə qədər olan, alüminium və ya paslanmayan polad qazanlar, polietilen butulkalar, bankalar, alüminium, paslanmayan və ya korroziyayadavamlı polad barellərlə örtülü nəqliyyat vasitələri - ilə dəmir yolu və avtocicternlərlə - bu nəqliyyat növləri üçün qüvvədə olan malların daşınması qaydalarına uyğun olaraq nəql olunur.

Qeydlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. ГОСТ 1625-2016 Формалин технический. Технические условия, ГОСТ от 20 декабря 2016 года №1625-2016. docs.cntd.ru. Дата обращения: 31 июля 2018.