Fronton

Afinada yerləşən,Yunan Milli Akademiyası binasının üst hissəsi, frontonda olan heykəllər.

Fronton (fr. fronton, lat. frons, frontis — alın, divarın ön hissəsi) — üfüqi və iki maili karnizdən yaranan üçbucaqdır.