Kəlbəcər rayonunun dağları

Kəlbəcər rayonunun dağları — Azərbaycan respublikası Kəlbəcər rayonunun ərazisindəki dağlar.

Kəlbəcərin ərazisində yerləşən dağlar orogenez (dağ əmələgəlmə prosesləri) və həmçinin vulkan püskürmələri nəticəsində əmələ gəlmişdir. Dağlar dəniz səviyyəsindən 2000-3700 m hündürlükdə yerləşir. Rayonun ərazisinin 70-80 %-ni hündür dağlar təşkil edir. Bu dağları 5 qrupa bölmək olar:

  • Kəlbəcərin qərb hissəsindəki dağlar

Keyti dağı, Ağduzdağ dağı, Qazanuçan dağı, Dəlihəsən dağı, Şişdağ dağ, Qaraqaya dağı, Qonur dağ, Pişikli dağı, Məsim qalası dağı, Keçibeliningəzi dağı, Qumlu dağ, Qılışlı dağı.

  • Dəlidağ ətrafındakı dağlar

Dəlidağ, Ağqaya dağı, Sultanheydər dağı, Teymuruçan dağ, Sarmısaqlı dağı, Sarıbulaq dağı, Nəcəfqulu dağı, Qaraqaya dağı, Humay qaya dağı (Böyük Gəlinqaya dağı), Sarıgüney dağı, Maral dağı, Lilpər dağı.

  • Keçəl dağ və Sarıyer ətrafındakı dağlar

Keçəl dağ, Sarımsaqlı dağı, Sərçəli dağ, Qırmızı dağ, Dikpilləkən dağı, Ayıçınqılı dağı, Dəvə dağı, Dəvəgözü dağı.

  • Tunel-Başlıbel ətrafındakı dağlar

Şahdağ, Böyük Boz dağı, (Oyuğunşişi dağı), İldırım dağı, Ağbaba dağı, Hovuzun dağı, Qoçdaş dağı, Qala dağı, Mıxtökən dağı, Nərdivan dağ, Sarı bulaq dağı, Qonqur dağ, Göydağ, Qabanqaya dağı, Eyvan dağı, Xocayrud dağı (bu dağ Tunel zonasının şərq hissəsində yerləşir), Şiştəpə dağı, Sarıbulan dağı, Uzunyal dağı, Gilgəz dağı, Qızıkqayası dağı, Ağqayanınbaşı dağ, Qazançay dağı, YElligədik dağı, Şakkar dağı, Dəlicəli dağ (Çoban dağı), Qarabağlı dağı, Kiçik Qalaboynu dağı, Böyük Qalaboynu dağı.[1]

  • Murovdağ ətrafındakı dağlar

Murov dağı, Gamış dağı, Ömər dağ, Susuzluq dağı, Bağırlı dağı, Buzdux dağı, Ağçınqıl dağı, Koroğlu dağı, Qonqur dağ, Hinal dağ, Böyük Hinal dağ, Kiçik Hinal dağ, İnək dağı, Qaravul dağı, Bənövşəli dağ, Sarı dağ, Kərəm dağı, Bəzirgan dağı, Çiçəkli dağ, Həmzəçimən dağ, Tanrıyoxuşu dağı, Təkəqaya dağı, Ağbulaq dağı. Çalmalı dağ, Ağdağ, Nadirxanlı dağı, Kəmərqaya dağı, Dəmir dağ, Sarıyal dağ, Atdaşı dağı.[2]

  1. Məzahir Təhməzov Kəlbəcər Ensiklopedik məlumatlar Toponimlər fətəşəkillər xəritələr
  2. Məzahir Təhməzov Kəlbəcər Ensiklopedik məlumatlar Toponimlər fotoşəkillər xəritələr