Kilometr

Kilometr (qısaca km) — geniş yayılmış uzunluq ölçü vahidi.

Kilometr
Ümumi məlumatlar
Ölçdüyü anlayış uzunluq
Simvolu km

1 km = 1000 m = 0,621 mil = 0,9374 verst = 1094 yard= 3281 ft = 1,057×10−13 işıq ili = 6,67×10−9 AU

  • 1 km² = 1000000 m²
  • 1 km³ = 1000000000 m³