Kotandağ kaolinləşmiş tuf yatağı

Kotandağ kaolinləşmiş tuf yatağıKiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında, HəsənsuçayTovuzçay çayları arasında, Kotandağ yüksəkliyindən təxmin ən 1,2 km. şimal-qərbdə yerləşən yataq.

Yatağın geoloji quruluşunda əsasən santon yaşlı vulkanogen-piroklastik süxurlar iştirak edir. Bu süxurlar içərisində dasit, andezit-dasit tərkibli litoklastik tuf horizontu qeyd olunur. Bu süxurlar mərk zi hissədə şimal-q ərb istiqamətli qırılma zonası ilə kəsilir. Qırılma xətti boyunca qalxan hidrotermal məhlulların təsirind ən litoklastik tuf horizontu, demək olar ki, hər yerdə güclü kaolinləşməyə məruz qalmışdır[1]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Elnur İbiş oğlu Səfərov. Kiçik Qafqazın faydalı-qazınti yataqları. Bakı: 2012.