Müştəri

Müştəri:

  • Müştəri — müəyyən xidmətlərdən istifadə edən şəxs. Digər tərəf (xidmət göstərən)vəziyyətdən asılı olaraq müxtəlif cür adlana bilər : ticarətdə — satıcı, proqramlaşmada — server və s.
  • Müştəri (informatika) — serverə sörğu göndərən aparat və ya proqram komponenti.
  • Müştəri (film) — 1994-cü ildə ABŞ-də istehsal edilmiş film.