Munisipiya

Munisipiya (lat. municipi = bələdiyyə) 1972-ci ildən Roma şəhərinin idarəçiliyini təkmilləşdirmək məqsədilə tətbiq edilmiş inzibati bölgü vahididir. Mövcud 15 minisipiyalar:

Munisipiyalar Əhali
31 dekabr 2010
Ərazi
km²
Əhali sıxlığı
km²/nəhər
Xəritə
I munisipiya — Tarixi mərkəzi-Prati 201,496 19.91 10,120 Romanın 15 munisipiyası
II munisipiyaParioli/Nomentano-San Lorenzo 175,678 13.72 12,849
III munisipiyaMonte Sacro 203,395 97.82 2,079
IV munisipiya — Tiburtina 178,549 49.15 3,633
V munisipiya — Prenestino/Centocelle 243,363 26.97 9,132
VI munisipiya — Roma Delle Torri 243,922 113.33 2,151
VII munisipiya — San Giovanni/Cinecittà 310,887 46.75 6,650
VIII munisipiya — Appia Antica 135,420 47,29 2,863
IX munisipiyaEUR 175,925 183.17 960
X munisipiyaOstia 226,084 150.64 1,500
XI munisipiya — Arvalia Portuense 152,700 70.87 2,154
XII munisipiya — Monte Verde 142,983 73.12 1,955
XIII munisipiya — Aurelia 137,633 68.67 2,004
XIV munisipiyaMonte Mario 184,911 131.28 1,408
XV munisipiya — Cassia Flaminia 157,625 186.70 844