Nasir

Nasir — şəxs adı, yazıçı.

Bu adı olan tanınmış şəxslər