Pəhləvi əlifbası

Əlifba
Əlifba

Pəhləvi əlifbası, İranda eradan əvvəl II əsrdən eramızın VII əsrində İslamın gəlişinə qədər istifadə edilmiş olan yazı sistemidir.

Arami əlifbası əsasında yaradılmış və üç forması vardır:

  • Arsaklı yazısı olaraq tanınan şimal-qərb forması;
  • Sasani yazı üsulu olaraq tanınan cənub-qərb forması;
  • Şərq forması