Paralel

Pаralelelmdəədəbiyyatda işlədilən uyğunluq və oxşarlıq termini.