Patton seriyasındakı tanklar

Patton tankı aşağıdakı mənaları ifadə edir: