Publisist

PublisistPublisistik yazılar yazan, publisistika ilə məşğul olan şəxs.