Qədim Roma memarlığı

Qədim Roma memarlığı — Qədim Yunan memarlığının müxtəlif aspektlərini və yeni memarlıq üslublarını inkişaf etdirdi.