Q faktoru

Radiolar müəyyən bir elektromaqnit spektrini dinləmək üçün hazırlanmışdır. Radionun keyfiyyətini seçicilik və həssaslıq amillərinə görə qiymətləndirmək mümkündür, buna Q faktoru deyilir.

Bu tezlik diapazonundakı radio qəbulediciləri keyfiyyətinə və xüsusiyyətlərinə görə bir çox fərqli modelə bölünə bilər. Həssaslıq və seçicilik bu tip radiolarda keyfiyyət göstəriciləridir Band (Metr) Tezlik diapazonu (kHz)

 120       2300 - 2495
  90       3200 - 3400
  75       3900 - 4000
  60       4750 - 5060
  49       5730 - 6295
  41       6890 - 6990
  41       7100 - 7600
  31       9250 - 9990
  25      11500 - 12160
  22      13570 - 13870
  19      15030 - 15800
  16      17480 - 17900
  17      18900 - 19020
  13      21450 - 21750
  11      25670 - 26100