Qaparzun

Qaparzun Qədim ləzgi xalq oyunu – bu oyunu qışda buz üstündə oynayırlar . Ağacdan düzəlmiş konusvari ,öz oxu üzərində fırlanan , gyroscopa bənzər bir ağac parçasını (qaparzunu) qamçı ilə vuraraq oyunçular hərəkətə gətirirlər. Oyunun məqsədi oyunçular tərəfindən onu dayanmadan fırlatmaqdır. Qaparzunun diametri 5-7.5 sm hündürlüyu 6-10 sm.