Qazma qurğuları

Qazma qurğusu – qazma nöqtəsində quraşdırılmış və qazıma alətinin köməyi ilə sərbəst texnoloji əməliyyatları yerinə yetirməyi təmin edən qazıma maşınları, mexanizmimləri və avadanlıqları kompleksidir.

Qazma qurğularına qoyulan tələblər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Hər bir layihə olunmuş quyu üçün qazıma avadanlığı komplekti və qurğusu seçildikdə geoloji və iqlim şəraiti, yer səthinin relyefi, qazmanın növü və s. amillər nəzərə alınır. Seçilmiş komplekt və qazma qurğusu bu göstərilən mümkün qədər müvfiq olmalıdır. Bundan başqa hər bir qazma qurğusu aşağıdakı tələbləri ödəməlidir[1]:

  • Qazma qurğusu çox sadə olmaqla qazma prosesini tamamilə təmin etməlidir;
  • Qurğunun qurulması və sökülməsi mümkün qədər az vaxt tələb etməlidir;
  • Qurğuda qazma prosesi və endirmə qaldırma əməliyyatı mexanikləşdirilməlidir;
  • Qazma qurğusu təhlükəsizlik tələblərini tam təmin etməlidir;
  • Qurğu bir nöqtədən başqa nöqtəyə olduqca rahat və sökülmədən aparılmalıdır;
  • Qurğu iqtisadi cəhətdən mümkün qədər ucuz başa gəlməlidir. və s.

Qazma qurğularının növləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Ümumi halda qazma qurğuları stasionar və səyyar olur. Səyyar qazma qurğuları tırtıllı traktor, avtomaşın və sürüngəclər üzərində quraşdırılmış dayaz və nisbətən dayaz quyuların qazılmasında tətbiq edilir. Güc intiqallarına görə qazma qurğuları fərdi və qrup ilə işləyən olur. Enerjinin növünə görə isə qazma qurğuları: elektrik intiqallı, dizel intiqallı və elektrik-dizel intiqallı ola bilər.

Qazma qurğularının strukturu

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Qazma qurğusunda istifadə edilən maşın və mexanizimlər iki yerə ayrılır: yer altıyer üstü avadanlıqlar. Qazma qurğusuna aşağıdakı avadanlıqlar daxildir:

Yeraltı avadanlıqlar

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Yerüstü avadanlıqlar

[redaktə | mənbəni redaktə et]

(*-işlək boru hər iki növ avadanlıqlar qrupuna aid edilir.)

  1. B.Axundov Qazma maşın və mexanizimləri,Bakı-1964;
  2. Canəhmədov Ə.X. Qazıma maşın və avadanlıqları. Ali texniki məktəblər üçün dərslik(2-ci nəşr). Bakı:Elm, 2005, 256 səh.
  1. "Qazma qurğusunun yerləşdirilməsi və daşınması üçün otaq". 2022-09-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-07-21.