Qonaq (dəqiqləşdirmə)

  • Qonaq — Qonaqlığa gedən şəxs və ya şəxslər.
  • Qonaq evi — Başqa yerdən gələn turistlərin və qonaqların müvəqqəti yaşaması üçün xüsusi təhcizatlı otaqları olan obyekt, mehmanxana, hotel.
  • Qonaq otağı — Evdə qonaqlara, görüşə gələnlərə məxsus xüsusi otaq.