Rüriklər sülaləsi

Rurik (d. 879, Novqorod Rusı) – rus salnəmələrisükançı kitablarlı görə, Şimal-Qərbi Rus hökmdarı Varangyan Novqorod knyazı və sonralar padşah olmuş rus kynazlığın banisi, Rurikoviçlər sülaləsi.