Rəng

Bu məqalə Rəng (çalar) haqqındadır. Digər mənalar üçün Rəng (dəqiqləşdirmə) səhifəsinə baxın.
Rəng Dalğaboyu Frekans
Qırmızı ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
Narıncı ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
Sarı ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
Yaşıl ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz
Mavi ~ 485-500 nm ~ 620-600 THz
Göy ~ 440-485 nm ~ 680-620 THz
Bənövşəyi ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz
Rənglər
Rəng testləri

Rəng — optik diapazonda elektromaqnit şüalanmasının keyfiyyətli subyektiv xarakteristikasıdır. Rəng hissetmənin fizioloji görüntüsü əsasında yaranır və bir sıra fiziki, fizioloji və psixoloji faktorlardan asılıdır.

Rəngin fərdi qəbul edilməsi onun spektr tərkibindən, əhatə edən işıq mənbəyi ilə rəng və parlaqlıq kontrastından asılıdır. Bu faktor işıqlanmayan obyektlərlə də baş verir. Burada rəngin özündən, insan gözünün xüsusiyyətlərindən və psixikasından da asılılıq vardır.

  • Berendsen, A. M., & Berendsen, A. M. (1989). Marine painting manual. London: Graham & Trotman. ISBN 1-85333-286-۰ p. 113.
  • Berendsen, A. M., & Berendsen, A. M. (1989). Marine painting manual. London: Graham & Trotman. ISBN 1-85333-286-۰ p. 114.
  • DailyTech – Nissan Develops Color Changing Paint for Vehicles
  • «Safe Use, Storage and Disposal of Paint»
  • «Storage and Disposal of Paint Facts»
  • Bently, J. (Author) and Turner, G.P.A. (Author) (1997). Introduction to Paint Chemistry and Principles of Paint Technology. Unk.. ISBN 0-412-72320-40
  • Talbert, Rodger (2007). Paint Technology Handbook. Grand Rapids, Michigan, USA. ISBN 1-57444-703-3.
  • Woodbridge, Paul R. (Editor) (1991). Principles of Paint Formulation. Unk.. ISBN 0-412-02951-0.