Sanlav

Sanlav — İslam əvvəli şamanlık dövründə istifadə edilən türkcə bir sözdür. Şamanlık dövründə hər kəndin ya qəbilənin bir "hörmətli kişisi" var idi. Bu adamın cəmiyyət içindəki yeri Ələvi cəmiyyətindəki "dədə" mövqeyi ilə eynidir və eyni mədəniyyətin bir davamıdır.

Sanlav, içində olduğu cəmiyyətin "hörmətli kişisi" sifətiylə davranar və qərarlar verirdi. Bu qərarlar inzibati və siyasi qərarlar olmayıb tamamilə töreye uyğun davranışların nizamı ilə əlaqədar idi. Bu məzmunda sanlav, kənddə və ya qəbilədə doğulan uşaqların yetkinlik çağına qədər daşıyacaqları ilk adlarını verərdi. Bu uşaqların yetkinlik çağından sonra daşıyacaqları adlarını isə kəndin ya qəbilənin rəisi verərdi. Uşağın ana ya da atası uşaqlarına ad verməzdilər. Bu işi sanlav və qəbilə rəisi edərdi.

Bu davranışa bağlı olaraq indiki vaxtda belə bir çox türk mədəniyyət dairesindeki birliklərdə ana-atalar öz böyüklərinin yanında (öz ana-ataları) uşaqlarını qucaqlarına götürməzlər. Bu davranış türk mədəniyyətindən təsirlənən digər qonşu və birlikdə yaşanan mədəniyyətlərə də əks olunmuşdur. Bu tətbiq günümüzə qədər qismən dəyişərək gəlmişdir. İndiki vaxtda ailədə doğulan uşaqlara ya ailənin hörmətli bir şəxsi ad verməkdədir ya da kişinin ya da qadının ailəsindəki hörmətli bir adamın adı və ya güvəndikləri, inandıqları şəxslərin adı verilir. Nəticə olaraq, sanlav sözü "ad verən, ad qoyan" mənasında bir sifətdir günümüzə qədər qismən dəyişərək gəlmişdir.

Həmçinin baxın[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]