Tək fazalı mühərrik

Tək fazalı motor — bir fazalı dəyişən cərəyan şəbəkəsinə qoşulmaq üçün qurulmuş şəkildə hazırlanmış elektrik mühərriki.

Əslində, bu iki fazadır, ancaq yalnız bir sarımın işlədiyi üçün motor tək fazalı adlanır.

Tək fazalı induksiya motoru

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Düzgün desək, belə bir asinxron mühərrik, bir fazalı cərəyan şəbəkəsinə qoşulmuş statorda bir işləyən sarım olan dəqiq bir faz adlanır. Başlanğıc başlanğıc və ya qısamüddətli (aşağı güclü mühərriklərdə) əsas şəbəkəyə kapasitans / endüktans yolu ilə bağlanan əsas dolama və əlavə (kiçik) başlanğıc sarımın yaratdığı fırlanan bir maqnit sahəsi ilə həyata keçirilir.

Mühərrikin üstünlüyü dizaynın sadəliyidir (dələ-qəfəs rotoru). Dezavantajlar — aşağı başlanğıc torku (və ya olmaması) və aşağı səmərəlilik.

Onlar əsasən aşağı güclü fanatlarda istifadə olunur (masaüstü, pəncərə, vanna otağı üçün və s.). Bu tip ən kütləvi sovet fanatı (və bunun üçün bir mühərrik), 15 vatt tutumlu "VN-2" idi. Dizaynının bir xüsusiyyəti, mühərrik şaftının yalnız bir tərəfində (fan çarxının qarşı tərəfində) bir top daşıyıcısının quraşdırılmasıdır, bunun nəticəsində rullar (və mühərrik) aşağı revslərdə də əhəmiyyətli əyilmə yüklərinə görə çox səs-küylü olur.

Mühərrikin işləmə prinsipi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elektrik mühərrikinin tək fazalı stator cərəyanı bərabər amplituda olan və eyni tezliklə əks istiqamətlərdə fırlanan iki sahəyə parçalana bilən bir pulsasiya edən maqnit sahəsi yaradır. Stasionar bir rotor ilə bu sahələr böyüklükdə eynidır, lakin işarə anlarında fərqlidir. Buna görə, işə başladıqda, xüsusi bir başlanğıc cihazı olmayan bir mühərrikin meydana gələn anı sıfırdır və mühərrik dönməyə başlaya bilməz. Bununla birlikdə, rotor bir istiqamətə və ya digər istiqamətə fırlanarsa, onda anlardan biri üstünlük təşkil edəcək və motor şaftı ilkin fırlanma istiqamətində dönməyə davam edəcəkdir.

Başlanğıc torku yaratmaq üçün mühərrik işə saldıqda qısa müddətə bağlanan bir başlanğıc sarım istifadə edilə bilər. Fırlanan bir maqnit sahəsi yaratmaq üçün başlanğıc sarımdan keçən maqnit axınının işləyənə nisbətən faza dəyişdirilməsi lazımdır. Bunun üçün bir kondansatör istifadə edilə bilər (kondansatörün böyük ölçülərinə görə nadir hallarda başlanğıc sarım üçün istifadə olunur) və ya başlanğıc sarımın özünün endüktans və aktiv müqavimət birləşməsi istifadə edilə bilər. Sarma qısa müddətə bağlandığı üçün itkilər və buna görə başlanğıc sarımın istiləşməsi böyük əhəmiyyət kəsb etmir.

Başlanğıc torku yaratmağın başqa bir yolu, ekranlı dirəklərdən istifadə etməkdir. Belə bir mühərrikdə dirəklər parçalanır və qısa bir dövrə dolaşır — bir ekran — ucların bir hissəsinə qoyulur. Belə mühərriklər aşağı səmərəliliyə və başlanğıc fırlanma anına malikdir, buna görə də onlar yalnız aşağı güc cihazlarında istifadə olunur.

Bir fazalı şəbəkədə çoxhazalı mühərriklər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bir fazalı şəbəkəyə (kondansatör mühərrikləri) uyğun dövrə vasitəsilə bağlanan iki fazalı və üç fazalı asinxron elektrik mühərrikləri də tək fazalı mühərriklər üçün tamamilə düzgün deyildir.

İki fazalı bir motor, bir qayda olaraq, bir fazalı şəbəkədə (kondansatör mühərriki kimi) işləmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Hər iki sarım (motor fazası) işləyir və daim bağlıdır — biri birbaşa şəbəkəyə, ikincisi bir faza dəyişən dövrə (adətən kondansatörlər) vasitəsilə. Bir fazalı bir şəbəkədə işləyərkən bütün növ induksiya mühərriklərinin ən yaxşı əməliyyat parametrlərinə malikdir. Sovet dövrünün aktivator paltaryuyan maşınlarında geniş istifadə edilmişdir.

Üç fazalı asinxron mühərrik güc itkisi ilə bir fazalı şəbəkədə də işləyə bilər. Eyni zamanda, adətən bir kapasitansdan və ya bir endüktansdan qurulan bir faza dəyişən dövrə başlamaq lazımdır:

  • Bir kapasitiv başlanğıc ilə, cərəyanın fazasını 90 ° (itkilər nəzərə alınmadan) irəli atan bir kondansatör vasitəsilə sarımların birinə tətbiq olunur. Başladıqdan sonra, faza dəyişən sarımdan gərginlik çıxarıla bilər.
  • İnduktiv bir başlanğıc ilə, cərəyanı 90 ° (zərərləri nəzərə almadan) geri çevirən bir endüktans vasitəsilə sarımların birinə gərginlik (cərəyan) tətbiq olunur. Başladıqdan sonra, faza dəyişən sarımdan gərginlik çıxarıla bilər.
  • Bəzi hallarda, bir fazalı şəbəkə ilə təchiz edildikdə, başlanğıc rotoru çevirərək əl ilə həyata keçirilir. Rotoru döndərdikdən sonra mühərrik müstəqil işləyir.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tək fazalı elektrik mühərriki