XBT-9 kodlarının siyahısı

XBT-9 kodlarının siyahısı

Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı 10-cu baxış:

 • I sinif. Bəzi infeksion və parazit xəstəlikləri
 • II sinif. Yeni yarananlar
 • III sinif. İmmun mexanizminə təsir göstərən qan xəstəlikləri, qanyaradan orqanların xəstəlikləri və digər pozuntular
 • IV sinif. Endokrin sistemin xəstəlikləri, qidalanma və maddələr mübadiləsi pozuntusu
 • V sinif. Psixi pozğunluq və davranış pozğunluğu
 • VI sinif. Sinir sistemi xəstəlikləri
 • VII sinif. Göz və onun əlavə aparatlarının xəstəlikləri
 • VIII sinif. Qulaq və məməyəoxşar çıxıntısı xəstəlikləri
 • IX sinif. Qan dövranı xəstəlikləri
 • X sinif. Tənəffüs orqanı xəstəlikləri
 • XI sinif. Həzm orqanları xəstəlikləri
 • XII sinif. Dəri və dərialtı hüceyrə xəstəlikləri
 • XIII sinif. Sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxuma xəstəlikləri
 • XIV sinif. Sidik-tənasül sistemi xəstəlikləri
 • XV sinif. Hamiləlik, doğum və doğumdansonrakı dövr xəstəlikləri
 • XVI sinif.
 • XVII sinif.
 • XVIII sinif.
 • XIX sinif.
 • XX sinif.
 • XXI sinif.