İbn Xordadbeh

İbn Xordadbeh (fars. ابوالقاسم عُبیدالله بن عبدالله اِبْن خُرْدادْبِه‌ْ (خرداذبه)‎; təq. 820[1], Xorasantəq. 912[1])— İran mənşəli islam coğrafiyaşünası. 820—912-ci illərdə yaşamışdır. "Kitab-əl məsalik vəl məmalik" ("Yollar və məmləkətlər haqqında kitab") əsərinin müəllifidir.

İbn Xordadbeh
fars. بوالقاسم عُبیدالله بن عبدالله اِبْن خُرْدادْبِه‌ْ
Doğum tarixi təq. 820[1]
Doğum yeri
Vəfat tarixi təq. 912[1]
Elm sahələri coğrafiya
Təhsili

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. 1 2 3 4 ʻUbayd Allāh ibn ʻAbd Allāh Ibn Khurradādhbih // opac.vatlib.it (ing.).

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Отдѣл первый. — Свѣдѣнiя арабскихь писателей о Кавказѣ, Арменiи и Адербейджанѣ. III. Ибн–Хордадбэ. IV. Кудама. V. Ибн–Рустэ. VI. Ал–Якубiй. — Переводь и примѣчанiя Н. А. Караулова, стр. 1–22. // Сборникь матеріаловь для описания мѣстностей и племень Кавказа (СМОМПК). Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа. Выпускь тридцать второй. Тифлись: Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ и К. Козловскаго, 1903.
  2. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарий, исследование, указатели и карты Наили Велихановой. Редактор: З. М. Буниятов; Редактор перевода: В. М. Бейлис. Баку: Элм, 1986, 428 стр.
  3. Vəlixanlı N. M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Elmi redaktor: Z. Bünyadov. Bakı: Azərnəşr, 1993, 120 s. ISBN 5552010914
  4. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild: III–XIII əsrin I rübü. Məsul redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Təkrar nəşr. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2007, 608 səhifə. ISBN 9789952448344