İdentifikator

İdentifikator ID (ing. data name, identifier, verilənlərin adlandırılması — obyektləri fərgləndirmək üçün istifadə edilən unikal xüsusiyyət.

Bu cür sistem UFT-8 dəyişikliyi Phyton,C++ kimi əməliyyat sistemlərinin URL xətasını təsdiq,yaxud inkar edir.