İstilik dövranı

Atmosfer prosesləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Atmosfer proseslərinin üç əsas tsikli var ki, onlar havanın formalaşmasına və iqlimin yaranmasında iştirak edirlər. Bunlar iqliməmələgətirən proseslərdir;

  • istilik dövranı
  • rütubət dövranı
  • atmosfer sirkulyasiyası

İstilik dövranı[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstilik dövranı məfhümu mürəkkəb prosesi, yəni yer-atmosfer sistemində istilik almağı, verməyi, daşımağı və istiliyi itirməyi təsvir edir. Günəşdən Yerə gələn günəş radiasiyası axını, qismən atmosfer fəzaya əks etdirir. Bu enerji Yer kürəsi üçün itmiş sayılır. Digər qismi atmosferi keçir və onun bir hisssəsini atmosfer udub istiliyə çevirir. Digər hissəsi səpələnir və spektral tərkibi dəyişir. Düz günəş radiasiyasısəpələnən radiasiya yer səthinə düşür, qismən əks olunur, ancaq böyük bir hissəsini udaraq istiliyə çevrilərək torpağı və sututarların üst qatını qızdırır. Yer səthinin özü infraqırmızı şüa buraxır ki, onun böyük hissəsini atmosfer udaraq qızır. Atmosfer de öz növbəsində infraqırmızı şüa buraxır ki, onun böyük hissəsini yer səthi udur. İstilik dövranında vacib proseslərdən birihava axını ilə istiliyin bir yerdən digər yerə aparılmasıdır.[1]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Atmosfer təbəqələri

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

İqlim əmələ gəlmə

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. H. Ələkbər. Meteorologiya və iqlimşünaslıq