Ədəd

Ədəd — varlıqların miqdar və say xarakteristikası üçün istifadə olunan anlayışdır. Bu anlayış qədim insanlar arasında saymaya olan təlabatdan yaranıb, hazırda isə dəyişib zənginləşdirilərək, mühüm riyazi anlayışa çevrilib.

Riyaziyyatda mənfi rəqəmlər anlayışı borcları hesablamaq üçün orta əsrlərdə yaranıb.

Ədədlərin növləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
  1. Natural ədədlər əşyaları sayarkən istifadə olunan ədədlərə deyilir. Natural ədədlər çoxluğu ilə işarə olunur. Yəni .
  2. Tam ədədlər. Natural ədədlər, onların əksi və 0 tam ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Tam ədədlər çoxluğu ilə işarə olunur. Yəni .
  3. Rasional ədədlər m/n şəklində göstərilə bilən ədədlərdir, burada m — tam ədəd, n isə natural ədəddir. Rasional ədədlər çoxluğu ilə işarə olunur.
  4. İrrasional ədədlər
  5. Həqiqi ədədlər
  6. Kompleks ədədlər