Ələk

Müasir laboratoriya ələyi

Ələkunun kəpək və qeyri-yad əşyalardan təmizləmək üçün sağanağa keçirilmiş sıx tordan ibarət alətdir. Ələk dairəvi qutu şəklində olur[1].

Əlәklər yastı olmaqla, vibrasiyalı, yırğalanan, barabanlı olmaqla, fırlanan kimi növlәrә ayrılır.

Əsasәn, un, kombinә olunmuş yemyarma istehsalında, әrzaq vә yem mәhsullarının hazırlanması üçün dәnin xәlbirlәnmәsindә, hәmçinin faydalı qazıntıların saflaşdırılmasında istifadә edilir. Ələk unun ələnməsində istifadə edilən əsas alətdir. Ələklərin alı və qaraçı növləri mövcuddur.

Ələk hazırlama peşəsi Azərbaycanda geniş yayılmışdır.[2]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]