Əl-Lat

Əl-Lat dəvə üzərində, Ərəbistan yarımadası, İslamdan 500 il əvvəl

Əl-Lat (ərəb. اللات‎) — İslamdan əvvəlki Ərəbistan yarımadasında ən böyük tanrıça bütlərindən biri.

Bu tanrıçanın adına, "Əl-Lat" və "Manat" tanrıça bütlərinin adları ilə birlikdə Quranın Nəcm surəsinin 19 və 20-ci (53:19-20) ayələrində işarə olunmuşdur.

Ərəblər bu bütlərə "Bənətilləh il-səlasə" (ərəb. بنات‌الله الثلاثة‎), yəni Allahın üç qızı adını vermişdirlər.

Əl-Lat məbədi Taif şəhərində və hicrətin 9-cü ilində Məhəmmədin əmri ilə dağıdıldı.