Abatment

Abatment, Ontario

Abatment - mühəndislikdə tikilinin üst hissəsi və ya təmas nöqtələrində bir körpü aralığı, yaxud barajın ucunda alt hissəyə verilən addır. Burada körpülər həm onun üçün şaquli və lateral dəstək təmin edən tərəf kimi dayanırlar, həm də köprü yanaşmasının yerüstü doldurulmasının yanal hərəkətinə qarşı duran divarlar kimi çıxış edirlər. Bu baxımdan çoxqarışlı körpülər ardıcılları tərəfindən dəstəklənməyən aralıqların uclarına dəstək tələb edir.

Baraj abatmentləri əksərən vadinin ya da dərənin bir hissəsi olurlar, lakin Yaponiyada Kurobe Barajı kimi arxa bəndlərə dəstək olmaq üçün süni üsulla yaradılan növlərinə də rast gəlmək mümkündür.