Aqil Əsədov

Aqil Məhiyəddin oğlu Əsədov (2 noyabr 1976, Başlıbel, Kəlbəcər rayonu) — iqtisad elmləri doktoru, dosent

Aqil Əsədov
Doğum tarixi 2 noyabr 1976(1976-11-02) (47 yaş)
Doğum yeri
Elm sahəsi İqtisadiyyat
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi adı dosent
Təhsili

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Aqil Əsədov 02 noyabr 1976-cı il tarixdə Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində anadan olub. 1982-ci ildə Başlıbel kənd orta məktəbinə qəbul olunaraq 1993-cü ildə həmin məktəbi bitirib. 1997-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) “Mühəndis biznesi və menecment” fakültəsini bitirərək “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi alıb. 1997-1999-cu illərdə AzTU-nun magistraturasında təhsilini davam etdirərək, “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (nəqliyyat)” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2008-2018-ci illərdə Azərbaycan Universiteti, UNEC, Bakı Biznes və Kooperasiya Universitetlərində pedaqoji fəaliyyət göstərib.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

2005-2008-ci illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin (indiki İqtisadiyyat nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu) “Analitik təhlil” şöbəsində aparıcı mütəxəssis, aparıcı elmi işçi və şöbə müdiri vəzifəsinin icraçısı işləyib. 2008-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda böyük elmi işçi, 2009-cu ildən 2018-ci ilin iyul ayınadək İnstitutun “Xidmət sahələrinin inkişaf problemləri” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 2011-2014-cü illərdə İnstitutun “Gənc alim və mütəxəssislər Şurası”nın sədri, İnstitut Elmi Şurasının, Dissertasiya Şurasının üzvü və yerli həmkarlar təşkilatının büro üzvü olub. 05 iyul 2018 – 08 sentyabr 2021-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində “Təbliğat, informasiya və analitik təhlil” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 09 sentyabr 2021 - 26 sentyabr 2022-ci illər ərzində Azərbaycan Universitetinin və Bakı Avrasiya Universitetinin dosenti işləyib. 27 sentyabr 2022-ci ildən Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində “Strateji planlaşdırma və inkişaf” Departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda, Milli Aviasiya Akademiyasının dosentidir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

A.Əsədov 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində aspirant olub. Aspirant olduğu müddətdə “Avtomobil nəqliyyatının infrastruktur sahələrinin iqtisadi inkişafının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusu üzrə dissertasiya işini yerinə yetirərək, 2005-ci ildə uğurla müdafiə edib, “08.00.05 - Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi, 2011-ci ildə isə dosent elmi adı alıb. 18 may 2022-ci ildə “Azərbaycanda yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması və davamlı inkişafının təmin olunması problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 18 noyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə A.Əsədova “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi verilib.

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri (avtomobil nəqliyyatı timsalında). Bakı, “TI-MEDIA” NPM, 152 səh.;
 • Azərbaycanda nəqliyyat və turizm sektorlarının davamlı inkişafı: problemlər və perspektivlər. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, kollektiv monoqrafiya, Bakı, “Avropa” nəşr., 238 səh.;
 • Beynəlxalq iqtisadiyyat (ali məktəblər üçün dəslik). Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 400 səh.;
 • Milli iqtisadiyyat: modernləşmə və davamlı inkişaf. Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 475 səh.;
 • Возможности использования туристического потенциала. Bakı, “Avropa” nəşr., 178 səh.;
 • Azərbaycan Respublikasında yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması və davamlı inkişafi: elmi-nəzəri əsasları və perspektivləri. Bakı, “Avropa” nəşr., 400 səh.;
 • Xidmət sahələrində kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Azərbaycan Universiteti. Bakı, Dərs vəsaiti, Yeni poliqrafist MMC, 284 səh.;
 • Elektron xidmətlərin təşkili: reallıqlar və perspektivlər. Azərbaycan Universiteti. Bakı, Dərs vəsaiti, Yeni poliqrafist MMC, 190 səh.;
 • Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri (kollektiv monoqrafiya). Bakı, Elm və Təhsil, 312 səh. (səh.238-252)

Elmi məqalələri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • “Yaşıl nəqliyyat sistemi”ndə avtomobil nəqliyyatının rəqabət qabiliyyətlilik konsepsiyasi;
 • Azərbaycan dunyanın aparıcı nəqliyyat-tranzit qovşağına çevrilir;
 • “Yaşıl nəqliyyat sistemi”nin formalaşdırılması davamlı inkişafın başlıca tələbi kimi;
 • Nəqliyyat sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsinin normativ-hüquqi əsasları;
 • Azərbaycanda tranzit xidmətlərinin təşkili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri;
 • Büdcə vəsaitlərinin formalaşmasında nəqliyyat sektorunun rolu;
 • Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi illərində nəqliyyat siyasəti;
 • Davamlı inkişaf şəraitində nəqliyyat sektorunda modern texnologiyalardan istifadə məsələləri;
 • Meqapolislərdə avtobusla sərnişin daşımalarının səmərəli təşkili
 • Avtomobil nəqliyyatı ilə daşıma xidmətləri göstərən təsərrüfat subyektlərinin rəqabət qabiliyyətliliyi;
 • Nəqliyyat sisteminin davamlı inkişafı problemləri: sosial-iqtisadi və ekoloji məsələlər;
 • Azərbaycan Respublikasında “Yaşıl nəqliyyat” sisteminin formalaşdırılması istiqamətləri;
 • Davamlı inkişaf şəraitində nəqliyyat sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri;
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat strategiyası; Davamlı inkişaf şəraitində nəqliyyat sisteminin başlıca vəzifələri;
 • Nəqliyyat və ekoloji təhlükəsizlik: “Yaşıl nəqliyyat sistemi”nin formalaşdırılması və inkişafı;
 • Regional nəqliyyat qovşaqları arasında intellektual idarəetmə daşımaların logistik təşkilinin zəruri şərtidir;
 • Müasir dövrdə logistik yanaşmanin mahiyyəti və əhəmiyyəti;
 • Nəqliyyat sistemində rəqabət qabiliyyətliliyin təmin edilməsinin nəzəri metodoloji əsasları;
 • Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda turizm xidmətlərinin inkişaf istiqamətləri
 • Yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması qlobal məkana sürətli inteqrasiyanın zəruri şərtidir;
 • Zəngəzur dəhlizinin açilmasının region ölkələri üçün siyasi-iqtisadi əhəmiyyəti;
 • The importance and possibilities of formation of intelligent transport systems in the conditions of sustainable development, Makedoniya;
 • Türkiye ve Azerbaycan örneğinde boru hatları ulaştırmasının çevre üzerindeki etkileri. Türkiyə;
 • Некоторые аспекты безопасность жизнедеятельности в транспорте. Rusiya;
 • Çevre Sorunlarının Yerel Özellikleri ve Üsküdar Örneği. İstanbul Universiteti, “Sosyal siyaset konferansları dergisi”, Türkiyə;
 • Экологические проблемы создаваемые в транспорте и пути их решения. Казахстан;
 • Современное состояние атмосферы города Баку и пути ее улучшения. «Инновационные технологии и современные материалы» Грузии;
 • Пути обеспечения экологической безопасности в системе транспорта и развития туризма. Rusiya;
 • Направления влияния международных транспортных коридоров на развитие аграрного сектора в Азербайджане. Belorus;
 • Перспективы устойчивого развития автотранспорта в Азербайджане. Rusiya;
 • Великого Шелкового Пути и перспективы развитие туризма в Азербайджане. Rusiya;
 • Проблемы устойчивого развития транспортной системы в Азербайджанской Республике (на примере автомобильной промышленности). Rusiya;
 • Инновация - как важный фактор развитие сферы обслуживания. Rusiya;
 • Социально-экономическая значимость и проблемы устойчивого развития транспортной системы в условиях глобализации. Rusiya;
 • Социально-экономические и экологические проблемы использования автомобильного транспорта. «Европейский журнал социальных наук». Latviya;
 • Проблемы развития транспортного комплекса. Rusiya;
 • Экологические проблемы автомобильного транспорта в мега-полисах и их пути решения. Qazaxıstan;
 • The necessary factors in formation of new transportation systems in sustainable development condition. Amerika;
 • The role of transport system in development of international economics. Almaniya.