Böyük Xana

Böyük Xana — 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Maku nahiyəsində kənd adı[1][2]

  1. Cəlilov F. A. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988
  2. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 1993.