Cənub Qütb dairəsi

Cənub Qütb dairəsi (qırmızı xətt)

Cənub Qütb dairəsi — Dünyanın ən əsas paralellərindən biridir.

Cənub Qütb dairəsi 66°33′44″ (66.5622°) paraleldən keçir. Buradan Cənub qütbünə qədəri əraziləri Antarktika adlandırılır. Sərt iqlimə malik əraziləri əhatə edir. Bu dairənin əks tərəfində isə Şimal Qütb dairəsi dairəsi yerləşir. Qütb gecə və gündüzlərinin müşahidə edildiyi ərazilərin sərhəddini təşkil edir.

Cənub Qütb dairəsi daxilində daimi yaşayış məntəqəsi yoxdur. İnsanlar əsasən qütb stansiyalarında yaşayırlar.