Diskont

Diskont (ing. discount) — iqtisadi termin İngilis dilindən hərfi tərcümədə endirim, çıxılma, fərq deməkdir [1]. Məzmundan asılı olaraq fərqli mənalar götürə bilər.

  1. Əmtəə və ya xidmətin qiymətinə satıcı tərəfindən edilən endirim. Endirim dərhal ödəmə şərti ilə verilə bilər.
  2. Xəzinə veksellərinin və ya digər qiymətli kağızların bazar qiymətindən aşağı qiymətə satın alınması.
  3. Pul vahidinin gələcək qiymətinin cari dəyəri.
  4. Bankın kredit verməsi üçün girov mülkin əsl dəyəri ilə girov qiymətləndirilməsi arasında fərq.

Əmtəə bazarında diskont

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Satıcı tərəfindən satış zamanı istehlakçıya təqdim etdiyi məhsul və ya xidmətin elan edilmiş siyahı qiymətindən endirim [1]. Endirim dərhal nağd ödəniş (nağd endirim) və ya toplu alış (ticarət endirimi) üçün təklif edilə bilər. Ticarət endirimləri satıcının satışları artırmasına və bu səbəbdən miqyas qənaətinə çatmasına imkan vermək üçün təmin edilir və ya müştəri sədaqətini qazanmaq üçün bir fənd kimi istifadə olunur və ya böyük və nüfuzlu bir alıcının istəyi ilə verilir.

Veksellerin uçotu kimi diskont

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Diskont də deyilən dövriyyə mühasibat vərəqələrinin, xəzinə və ya istiqrazların nominaldan aşağı qiymətə alınmasıdır. İstiqrazlar və istiqrazlar gələcəkdə bir nöqtədə nominal dəyəri ilə geri alınır. Buraxılış vaxtı bir faktura və ya istiqraz alan alıcı, bunları nominal dəyərdən və ya nominal dəyərdən (endirimlə) az ödəyir. İstiqrazı və ya istiqrazı aldığı qiymət ilə nominal dəyəri arasındakı fərq (endirim), qanun layihəsi və ya istiqraz ilə təmin edilən borc faizidir. Bir banknotun və ya istiqrazın sahibi onları müddəti bitmədən satmaq istəyirsə (yenidən endirim, yenidən hesablayın), onlar üçün nominal dəyərindən daha az bir məbləğ ala biləcək, baxmayaraq ki, onlar üçün ödədiklərindən çoxdur. Ödəndiyi ilkin qiymətlə alınan məbləğ arasındakı fərq, əsasən təhlükəsizlik müddəti bitmədən əvvəl nə qədər vaxt qalmasından asılıdır. Məsələn, nominal dəyəri 1000 və bir il olan bir istiqraz 900-a alınmışsa, ödəmədəki endirim faiz dərəcəsinə uyğun gəlir: kredit.

  • Словарь по экономике. Пер. с англ. под ред. П. А. Ватника. СПб.:Экономическая школа. 1998.
  1. Дисконт  // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб.. 1890–1907.