Elektrik dövrəsi

Elektrik dövrəsi — texnoloji prosesdə maşın və mexanizmləri işlətmək və idarə etmək üçün qurulan elektromexaniki sxem.

Mühərrik nəzarətçisi elektrik mühərrikinin işini əvvəlcədən müəyyən edilmiş şəkildə əlaqələndirə bilən bir cihaz və ya qurğular qrupudur. Mühərrik nəzarətçisinə mühərriki işə salmaq və dayandırmaq, irəli və ya geri fırlanma seçmək, sürəti seçmək və tənzimləmək, fırlanma anı tənzimləmək və ya məhdudlaşdırmaq, həmçinin həddindən artıq yüklənmələrdən və elektrik xətalarından qorumaq üçün əl və ya avtomatik vasitə daxil ola bilər. Mühərrik tənzimləyiciləri mühərrikin sürətini və istiqamətini tənzimləmək üçün elektromexaniki keçiddən və ya güc elektron cihazlarından istifadə edə bilər.

Mühərrik tənzimləyiciləri həm birbaşa cərəyan, həm də alternativ cərəyan mühərrikləri ilə istifadə olunur. Nəzarətçi mühərriki elektrik enerjisi mənbəyinə qoşmaq üçün vasitələrdən ibarətdir və həmçinin motor üçün həddindən artıq yükdən qorunma və motor və naqillər üçün həddindən artıq cərəyandan qorunma da daxil ola bilər. Mühərrik nəzarətçisi həmçinin motorun sahə dövrəsini izləyə və ya aşağı təchizatı gərginliyi, yanlış polarite və ya yanlış faza ardıcıllığı və ya yüksək mühərrik temperaturu kimi şərtləri aşkarlaya bilər. Bəzi motor tənzimləyiciləri başlanğıc başlanğıc cərəyanını məhdudlaşdırır, bu da motorun özünü sürətləndirməsinə və mexaniki yükü birbaşa birləşmədən daha yavaş birləşdirməsinə imkan verir. Mühərrik tənzimləyiciləri əl ilə ola bilər və operatordan yükü sürətləndirmək üçün addımlar arasında başlanğıc keçidinin ardıcıllığını tələb edir və ya mühərriki sürətləndirmək üçün daxili taymerlər və ya cari sensorlardan istifadə edərək tam avtomatik ola bilər.

Bəzi motor kontrollerləri də elektrik mühərrikinin sürətini tənzimləməyə imkan verir. Doğrudan cərəyanlı mühərriklər üçün nəzarətçi mühərrikə tətbiq olunan gərginliyi və ya mühərrikin sahə sarımında axan cərəyanı tənzimləyə bilər. Alternativ cərəyan mühərriklərinin terminal gərginliyini tənzimləmək üçün sürət reaksiyası az ola bilər və ya heç olmaya bilər, buna görə də alternativ cərəyana nəzarət edənlər əvəzinə rotor dövrəsinin müqavimətini tənzimləyirlər (rotorlu mühərriklər üçün) və ya mühərrikə tətbiq olunan AC tezliyini tənzimləmək üçün güc elektron cihazlarından istifadə edirlər. sürətə nəzarət.dəyişikliklər və ya elektromexaniki tezlik dəyişdiriciləri.

Motor kontrollerlərinin fiziki dizaynı və qablaşdırılması elektrik mühərrikləri kimi müxtəlifdir. Müvafiq reytinqləri olan divara quraşdırılmış keçid açarı evdə havalandırma fanatı üçün lazım olan hər şey ola bilər. Elektrik alətləri və məişət cihazlarında yalnız mühərriki işə salan və söndürən bir tetik açarı ola bilər. Sənaye mühərrikləri avtomatlaşdırma sistemlərinə qoşulmuş daha mürəkkəb nəzarətçilər ola bilər; bir fabrikdə motor idarəetmə mərkəzində qruplaşdırılmış bir neçə motor nəzarətçisi ola bilər. Elektrikli kranlar və ya elektrik nəqliyyat vasitələri üçün idarəedicilər mobil avadanlıqlara quraşdırıla bilər. Ən böyük motor tənzimləyiciləri nasoslu saxlama su elektrik stansiyalarının nasos mühərrikləri ilə istifadə olunur və on minlərlə at gücü (kilovat) daşıya bilər. [2-ci]

Motor kontrollerləri əl ilə, uzaqdan və ya avtomatik idarə oluna bilər. Onlar yalnız mühərriki işə salmaq və dayandırmaq vasitələrini və ya digər funksiyaları ehtiva edə bilər.

Elektrik mühərriki idarəedicisi sürəcəyi mühərrik növünə görə təsnif edilə bilər, məsələn, daimi maqnit, servo, seriya, ayrıca həyəcanlı və alternativ cərəyan.

Mühərrik nəzarətçisi batareya paketi və ya enerji təchizatı kimi enerji mənbəyinə və analoq və ya rəqəmsal giriş siqnalları şəklində idarəetmə dövrəsinə qoşulur.